512 288 726 605 599 720 502 339 486 pon.-pt. 8:00-17:00
sob. nieczynne

Regulamin Globtec Motors s.c.

   I.  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną:

            1. Postanowienia ogólne

Globtec Motors s.c. Piotr Biały i Krzysztof Czulewicz, stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.globtec.pl  (dalej także „Serwis www.”).

           2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Globtec Motors s.c. świadczy za pośrednictwem Serwisu www. usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji o  towarach  i usługach  oferowanych przez Globtec Motor s.c., oraz terminarza on-line do samodzielnego rezerwowania wizyty w serwisie  na wszystkie usługi podlegające takiej rezerwacji.

– udzielanie informacji na temat kosztów i czasu naprawy, która ma się odbyć w punkcie naprawy tj. Serwisie stacjonarnym  Globtec Motors s.c. przy ul. Orła Białego 3 ,05-820 Piastów.

– udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Serwisie www.

– rezerwowania terminu naprawy lub wstępnego rezerwowania terminu naprawy w Serwisie www.

           3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Globtec Motors s.c.  w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

3.1.1. połączenie z siecią Internet

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

3.2 Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Globtec Motors s.c, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

           4. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www. uwarunkowane jest:

– akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

– podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi .

4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

4.3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez  podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer 512288726.

             5.   Zasady rezerwacji wizyt:

5.1. Aby dokonać rezerwacji wizyty należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu tzn. informacje odnośnie właściciela pojazdu  oraz samego pojazdu.
5.2. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracji wstępnej wizyty nie jest jednoznaczne z zarezerwowaniem wybranego terminu. Zanim taka rezerwacja zostanie potwierdzona , wysłana zostaje   wiadomość zwrotna e-mail przez personel Globtec Motors s.c, co następuje nie później niż 1 h (czasie pracy serwisu stacjonarnego)od wysłania formularza, która określa koszt i czas naprawy oraz wymaga potwierdzenia lub anulowania przez usługobiorcę.

 • potwierdzenie przez usługobiorcę skutkuje wysłanie automatycznej wiadomości zwrotnej z informacją o rezerwacji terminu naprawy.
 • anulowanie przez usługobiorce skutkuję usunięciem z Serwisu www.  rezerwacji wstępnej .

5.3.Wysłanie wypełnionego formularza rezerwacji wizyty jest jednoznaczne z zarezerwowaniem wybranego terminu. Po wysłaniu formularza rezerwacji nastąpi automatyczne wysłanie sms i wiadomość e-mail przez Serwis www. co dodatkowo potwierdza zarezerwowanie terminu wizyty przez usługobiorcę.

5.4. Korzystanie z Terminarza jest bezpłatne.

 

            6. Zakres i cele przetwarzania danych osobowy:

6.1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienie funkcjonowania Serwisu www.oraz terminarza on-line i wykonywania zawartych z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu utrzymywania Konta użytkownika w Serwisie www.a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.

6.2 Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: nazwę konta, adres e-mail, nazwę firmy, imię i nazwisko, hasło, telefon kontaktowy, oraz dane pojazdu tj. Numer rejestracyjny,numer karoserii (VIN),rok produkcji, model, marka.

 • Imię i nazwisko – podczas rezerwowania terminu  oraz podczas rejestracji konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska aby móc wysłać i potwierdzić złożone zamówienia oraz do ewentualnego kontaktu Serwisu z Użytkownikiem,
 • Nr telefonu – wykorzystywany w celu kontaktu z usługobiorcą dla ulepszenia jakości świadczonych usług przez Operatora,
 • Adres e-mail – jest wymagany podczas rejestracji konta i wykorzystywany w celu identyfikacji Klienta. Email jest również podstawowym sposobem kontaktu z Klientem w celu przesyłania potwierdzeń rezerwacji  oraz kosztorysów naprawy, w tym funkcjonowania udostępnionego przez Operatora terminarza on-line.
 • Dane pojazdu potrzebne są do wykonania kosztorysu naprawy i określenia czasu w terminarzu on-line.

 

           7. Procedura reklamacyjna

7.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Globtec Motors s.c. za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@globtecmotors.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Globtec Motors s.c , ul. Orła Białego 3, 05*820 Piastów

 

         

         8.  Realizacja umówionej wizyty

9.1 Klient ,żeby mógł zrealizować usługę umówioną przez terminarz on-line , udaję się do biura w celu określenia stanowiska roboczego.

9.2 Po określeniu stanowiska  pracownik wjeżdża na miejsce wykonania usługi.

9.3 Podczas wykonywanej usługi , klient może przebywać w biurze lub na placu zewnętrznym .

9.4 W czasie wykonywanej usługi zabrania się klientowi  przebywanie na stanowisku roboczym .

9.5 Po skończonej usłudze rozliczenie jest realizowane w biurze .

 

         9. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Globtec Motors s.c. rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.

 

II. Regulamin wymiany części dostarczonych przez klienta:

Kupując części wraz z montażem, w razie problemów prywatny nabywca może powołać się na niezgodność towaru z umową, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej a jeżeli decyduje się dostarczyć części zakupione we własnym zakresie to musi wiedzieć że:

 1. Usługobiorca kupując własne części ponosi odpowiedzialność za poprawny ich dobór ,w przypadku źle dobranej części za prace już wykonane i użycie sprzętu jest naliczona opłata .
 2. Opłata jest zależna od czasu prac przeliczana na stawkę roboczogodziną.
 3. W przypadku usterki części dostarczonej przez klienta , warsztat nie odpowiada za jej jakość, chyba że wada tej części była widoczna jeszcze przed montażem.
 4. Jeżeli zleceniodawca chce reklamować część zakupioną we własnym zakresie , musi ją dostarczyć do sprzedawcy na własny koszt.
 5. Usługobiorca chcąc zdemontować taką części musi się liczyć z opłatami zgodnymi z cennikiem” Globtec Motors s.c” po ustaleniu terminu realizacji usługi.
 6. W przypadku gdy zleceniodawca chce zlecić wymianę części w naszym serwisie ,która jest używana ,musi wiedzieć że nie będzie  miał gwarancji na taką usługę .

Kontakt

Globtec Motors s.c. Orła Białego 3, 05-820 Piastów 512 288 726 605 599 720 502 339 486 pon.-pt. 8:00-17:00
sob. nieczynne

Nasi partnerzy

Toyo Tires
© 2019 Globtec Motors. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona wykorzystuje pliki cookies.