512 288 726 605 599 720 502 339 486 pon.-pt. 8:00-17:00
sob. nieczynne

Polityka prywatności

Polityka prywatności Globtec Motors s.c.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
 3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
 4. Uprawnienia Użytkowników
 5. Postanowienia końcowe

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu www. Globtec Motors s.c., dostępnego pod adresem www.globtec.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Krzysztof Czulewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Globtec Motor s.c. Piotr Biały i Krzysztof Czulewicz ; ul. Orła Białego 3 , 05-820 Piastów NIP: 8361857200 , info@globtecmotors.pl

2 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.).
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Dokonując rejestracji Konta użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Administratora.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia założenie Konta użytkownika i korzystanie z funkcjonalności Serwisu a w szczególności z terminarza on-line.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem założenia Konta użytkownika.

3 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienie funkcjonowania Serwisu oraz terminarza on-line i wykonywania zawartych z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu utrzymywania Konta użytkownika w Serwisie a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.
 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: nazwę konta, adres e-mail, nazwę firmy, imię i nazwisko, hasło, telefon kontaktowy, oraz dane pojazdu tj. Numer rejestracyjny,numer karoserii (VIN),rok produkcji, model, marka.
  • Imię i nazwisko – podczas rezerwowania terminu  oraz podczas rejestracji konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska aby móc wysłać i potwierdzić złożone zamówienia oraz do ewentualnego kontaktu Serwisu z Użytkownikiem,
  • Nr telefonu – wykorzystywany w celu kontaktu z Kontrahentem dla ulepszenia jakości świadczonych usług przez Operatora,
  • Adres e-mail – jest wymagany podczas rejestracji konta i wykorzystywany w celu identyfikacji Kontrahenta. Email jest również podstawowym sposobem kontaktu z Kontrahentem w celu przesyłania potwierdzeń dla rezerwacji  oraz kosztorysu naprawy, w tym funkcjonowania udostępnionego przez Operatora terminarza on-line.
  • Dane pojazdu potrzebne są do wykonania kosztorysu naprawy i określenia czasu w terminarzu on-line.
 3. Cel zbierania danych osobowych użytkowników
  • Przeglądanie zawartości strony internetowej Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników Danych Osobowych.
  • Dane Użytkowników zbierane, gromadzone i przetwarzane w związku z korzystaniem z terminarza on-line są przechowywane w celu świadczenia usług, w tym umożliwienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i terminarza on-line, poprawiania jej funkcjonowania i jej parametrów technicznych.
  • Operator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adres e-mail, informacje handlowe na temat usług świadczonych przez Serwis Globtec Motors s.c, między innymi w formie newsletterów, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Operator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowej Serwisu reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresować Użytkowników
  • Operator informuje, że Dane Osobowe będą przechowywane na serwerach firmy Globtec Motor s.c. Piotr Biały i Krzysztof Czulewicz ; ul. Orła Białego 3 , 05-820 Piastów NIP: 8361857200 .
  • Operator informuje, że Dane Osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji usługi powiadomień SMS będą przetwarzane przez firmę LINK Mobility Poland Sp. z o.o NIP 9691566736, numer REGON 241520885 i KRS 0000350201, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Toszecka 101 44-100 Gliwice
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora do przetwarzania danych osobowych.
  • Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych  uniemożliwi korzystanie z oferowanych przez Serwis sytemu umówienia on-line. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych.

4 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
 3. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Operator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Operatora lub naruszył postanowienia Regulaminu czy też obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma Regulamin Serwisu.
 2. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Serwisie.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Polityki prywatności po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki prywatności na Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 4. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 22.10.2019r.

Kontakt

Globtec Motors s.c. Orła Białego 3, 05-820 Piastów 512 288 726 605 599 720 502 339 486 pon.-pt. 8:00-17:00
sob. nieczynne

Nasi partnerzy

Toyo Tires
© 2019 Globtec Motors. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona wykorzystuje pliki cookies.